Banprofil och Slopetabell

18 - hålsbana i trevlig skogsmiljö - en utmaning för alla

GMGK HERRAR ● PAR 71
GUL

Röd

GMGK HERRAR ● PAR 71
GUL RÖD
Scratchvärde - 1,1 Scratchvärde - 5,6
Bogeyvärde 21,7 Bogeyvärde 15,5
CR/Slope 69,9/129 CR/Slope 65,4/119
Handicap Erh slag Handicap Erh slag
+4,0 - +3,9 -6 +4,0 - +3,8 -10
+3,8 - +3,0 -5 +3,7 - +2,8 -9
+2,9 - +2,2 -4 +2,7 - +1,9 -8
+2,1 - +1,3 -3 +1,8 - +0,9 -7
+1,2 - 0,4 -2 +0,8 - 0,0 -6
0,3 - 0,5 -1 0,1 - 1,0 -5
0,6 - 1,4 0 1,1 - 1,9 -4
1,5 - 2,2 1 2,0 - 2,9 -3
2,3 - 3,1 2 3,0 - 3,8 -2
3,2 - 4,0 3 3,9 - 4,8 -1
4,1 - 4,9 4 4,9 - 5,7 0
5,0 - 5,7 5 5,8 - 6,7 1
5,8 - 6,6 6 6,8 - 7,6 2
6,7 - 7,5 9 7,7 - 8,6 3
7,6 - 8,4 8 8,7 - 9,5 4
8,5 - 9,2 9 9,6 - 10,5 5
9,3 - 10,1 10 10,6 - 11,4 6
10,2 - 11,0 11 11,5 - 12,4 7
11,1 - 11,9 12 12,5 - 13,3 8
12,0 - 12,7 13 13,4 - 14,3 9
12,8 - 13,6 14 14,4 - 15,2 10
13,7 - 14,5 15 15,3 - 16,2 11
14,6 - 15,4 16 16,3 - 17,1 12
15,5 - 16,2 17 17,2 - 18,1 13
16,3 - 17,1 18 18,2 - 19,0 14
17,2 - 18,0 19 19,1 - 20,0 15
18,1 - 18,9 20 20,1 - 20,9 16
19,0 - 19,7 21 21,0 - 21,9 17
19,8 - 20,6 22 22,0 - 22,8 18
20,7 - 21,5 23 22,9 - 23,8 19
21,6 - 22,4 24 23,9 - 24,7 20
22,5 - 23,3 25 24,8 - 25,7 21
23,4 - 24,1 26 25,8 - 26,6 22
24,2 - 25,0 27 26,7 - 27,6 23
25,1 - 25,9 28 27,7 - 28,5 24
26,0 - 26,8 29 28,6 - 29,5 25
26,9 - 27,6 30 29,6 - 30,4 26
27,7 - 28,5 31 30,5 - 31,4 27
28,6 - 29,4 32 31,5 - 32,3 28
29,5 - 30,3 33 32,4 - 33,3 29
30,4 - 31,1 34 33,4 - 34,2 30
31,2 - 32,0 35 34,3 - 35,2 31
32,1 - 32,9 36 35,3 - 36,0 32
33,0 - 33,8 37
33,9 - 34,6 38
34,7 - 35,5 39
35,6 - 36,0 40

Gällivare-Malmbergets GK

Besöksadress:

Gällivarevägen 4, 98321 Gällivare


Postadress:

Box 35
983 21 Malmberget

Kontakta oss

Telefon: 097020770
E-post: gmgk@telia.com
Fax: 0970-20776

Information GMGK

Org nr: 897900-1628
Bankgiro: 777-7600